For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر سعيد پولادساز خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده علوم ریاضی تلفن : 3913630 311 98+ فکس : 3912602 311 98+ وب سایت : سعيد پولادساز
  • استاديار دانشكده علوم رياضي گرايش آمار، طرح و تجزیه آزمایشها
زمینه های تحقیقاتی :
  • طرح و تجزيه آزمايشها

ارتقاء امنیت وب با وف بومی